سامانه مدیریت نشریات علمی (JUR) - اهداف و چشم انداز